skip to Main Content
BLOK PROFIL
CREDO

# tworzymy patrząc w przyszłość, i szanując przeszłość

#Jesteśmy świadomi znaczenia naszej  roli społecznej

#myślimy globalnie, działamy lokalnie

Dążymy do stworzenia takiej architektury, która aktywnie przyczynia się do polepszenia standardu życia przyszłych mieszkańców naszych osiedli czy użytkowników naszych obiektów, oraz ułatwia funkcjonowanie w otaczającej  nas przestrzeni pozostając jednocześnie w harmonii z ekosystemem miejsca. Projektując kształtujemy nie tylko nowe miejsca, ale i społeczności, ich styl funkcjonowania oraz jakość życia. Dla nas tworzenie architektury nie jest tylko kwestią określonego stylu czy formy, ale, co równie ważne, adaptacji tychże do kontekstu lokalnego.

OFERTA

Zdecydowaliśmy się projektować w standardach, które nie są jeszcze powszechne, a stanowią niezaprzeczalną wartość dodaną dla naszych klientów:

#BIM

#GREEN

#PREFABRYKACJA

W BLOK Architekci zapewniamy cały łańcuch wartości począwszy od analizy chłonności działki, poprzez koncepcję , przygotowanie rysunków i procedur do uzyskania pozwolenia na budowę, aż po rysunki budowlane, wykonawcze
i nadzór autorski na placu budowy.

Projektujemy mieszkania, osiedla, miejsca pracy (zarówno klasyczne biurowce jak i przestrzenie co-workingowe), hotele, akademiki  – a we wszystkich tych obiektach także wnętrza.

Podstawą do projektowania dla nas oraz dla inwestora jest szczegółowa analiza kontekstu, dogłębna analiza chłonności działki.

Nasz dział marketingu inwestycji ściśle współpracuje z działem sprzedaży Inwestora. Pomagamy inwestorowi stworzyć kampanię brandingową inwestycji wraz z animacją prezentującą całość założenia projektowego.

STUDIO

# BLOK ze SKANDYNAWSKIM DNA – obecne w naszej architekturze i stylu życia

Nasza Pracownia – BLOK Architekci – powstała w Krakowie jako połączenie sił grupy przyjaciół – kreatywnych architektów, którzy kończyli studia w dwóch różnych krajach – W Polsce i w Danii, a następnie zdobywali pierwsze doświadczenia niezależnie od siebie nawzajem.

Niezależnie od wielkości i charakteru inwestycji, nasza architektura oraz nasze metody pracy odzwierciedlają nasze polsko-skandynawskie korzenie oraz dziedzictwo projektowe. Rdzeń zespołu BLOK Architekci został „ukształtowany” przez duńską architekturę, którą członkowie zespołu założycielskiego BLOK Architekci chłonęli podczas studiów i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych  w Danii.  Mamy to w naszym DNA!

Dzieląc te same wartości i podejście do architektury zdecydowaliśmy stworzyć miejsce, w którym powstaje architektura przystępna, acz nowoczesna, inspirowana skandynawskim stylem charakteryzującym się prostotą, funkcjonalnością, dbałością o środowisko naturalne, ale szytą na miarę potrzeb naszych różnorodnych klientów.

W Krakowie, gdzie wszystko się zaczęło, mamy siedzibę główną BLOK Architekci. Otworzyliśmy też pracownie BLOK w Rzeszowie (2017) i ostatnio w Warszawie (2019).

BLOK ARCHITEKCI to 40 młodych acz doświadczonych architektek i architektów o nietuzinkowych osobowościach.

Pracujemy w różnych zespołach i specjalizacjach, a nasza kultura pracy zachęca młode talenty i doświadczonych architektów do uczenia się od siebie nawzajem.

Wszystkie pomysły są wynikiem ogromnego zaangażowania oraz dobrej i dojrzałej współpracy między naszymi zespołami, a klientami.  Współpraca jest dla nas kluczem do obopólnego sukcesu – naszego i naszych klientów.

BLOK BREAKI

Lubimy dyskutować o architekturze, wspierać się twórczo, dzielić się nowinkami, ale też swoimi doświadczeniami. Stworzyliśmy sobie do tego celu platformę do wymiany doświadczeń i poglądów. Jest to cotygodniowe wewnętrzne spotkanie wszystkich członków zespołu – piątkowy BLOK BREAK.

BLOK BREAKI mają swoje wątki tematyczne, a mianowicie:.

  • BIM BLOK BREAK – czyli usystematyzowanie pracy w BIM Technology – nigdy nie przestajemy się od siebie uczyć.
  • GREEN BLOK BREAK – wymieniamy się zarówno nowinkami ze świata zrównoważonej architektury, jak i pomysłami na to, co z rozwiązań pro-środowiskowych możemy wdrożyć w naszych projektach.
  • SCRUM BLOK BREAK – nieustannie dbamy o ergonomię naszych ruchów, usprawniamy pracę, co przekłada się na ogólny dobrostan naszych architektów, klientów, naszych pracowni.
  • Fuck UPs BLOK BREAK czyli uczymy się na swoich błędach – a najlepiej, na błędach kolegów – omówienie najczęstszych ‘wtop’ których nie chcemy powtarzać.
BLOK café

BLOK cafe’ jest miejscem na burze mózgów w zmienionym otoczeniu, jest miejscem nieformalnej wymiany zdań około projektowych jak i kameralnych, inspirujących dyskusji.

W BLOK cafe’ zapadają często ważne decyzje, omawiane są i prezentowane mniejsze projekty. Tu wszyscy lubią przychodzić. Nasi klienci również.

BLOK BIM

# BLOK BIM – w procesie transformacji od 3D do 7D 

Projektowanie w trójwymiarze (3D) staje się już chlebem powszednim, tak jak dla naszych rodziców było projektowanie w 2D, a dla naszych dziadków opracowywanie projektów ‘ołówkiem” na desce kreślarskiej.

Projekt w 3D to tylko początek drogi do pełnego wykorzystania dobrodziejstw jakie daje technologia BIM – Building Information Modelling/Management. BIM usprawnia przepływ informacji miedzy wszystkimi użytkownikami procesu inwestycyjnego, co ułatwia zarządzanie projektem – kontrolę procesu, wczesną eliminację błędów, optymalizację kosztów, skrócenie czasu realizacji i możliwość zarządzania budynkiem w procesie eksploatacji. Nad całością czuwać będą  BIM managerowie.

Technologia modelowania informacji o budynku BIM pomaga w planowaniu i wizualizacji budynków znacznie bardziej energooszczędnych, zużywających mniej wody i zapewniających lepszą jakość powietrza. Dzięki temu architekci i konstruktorzy są w stanie precyzyjniej zaprojektować nie tylko architekturę, konstrukcję i rozplanowanie wnętrz, ale i zachowanie się obiektu w przyszłości.

Obiekty tworzone w technologii BIM posiadają wszystkie parametry rzeczywistego budynku, a dane są ustandaryzowane, co umożliwia uzyskanie dużo większej niż w wypadku klasycznego projektowania 2D ilości danych, a także automatyzację ich przetwarzania i możliwość analizy w niezliczonych aspektach. Dzięki tej technologii przyczyniamy się do zmniejszenia strumienia odpadów budowlanych, co daje podwójną korzyść  – ekonomiczną i środowiskową.

BLOK GREEN

Henry Ford powiedział kiedyś: „…gdybyśmy zapytali klientów czego potrzebują, to powiedzieliby, że szybszego konia, ponieważ nie wiedzieli czym właściwie jest samochód”.

Skąd maja wiedzieć, że tego potrzebują, skoro jeszcze o tym nie słyszeli. Ta dewiza przyświeca nam w tworzeniu i promowaniu architektury świadomej, będącej odpowiedzią na ONZ ‘towskie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

W BLOK Architekci działamy odpowiedzialnie, nieustannie podnosząc świadomość pro-środowiskową wśród naszego zespołu jak i wśród klientów.

 „Decyzje determinujące formę i funkcjonowania budynku w całym cyklu jego życia podejmowane przez architekta i inwestora, oraz projektantów branżowych są jedną z wielu składowych mających wpływ na globalne ocieplenie i jego konsekwencje”. Dlatego też :

  • w 2019 roku dołączyłyśmy do grona Polish Green Building Council (PLGBC), stowarzyszenia, które aktywnie promuje wszelkie działania pro środowiskowe w budownictwie i architekturze, a nam na takowych ogromnie zależy. Członkostwo w PLGBC otwiera nam drogę do dyskusji i możliwości zaprezentowania portfolio BLOK Inwestorom, którzy maja zbieżne z naszymi wizje rozwoju, zrównoważonego rozwoju.
  • W 2019 roku dołączyliśmy również do akcji ‘Architekci dla Klimatu’, bo wierzymy, ze to jak projektujemy budynki ma wpływ na klimat i jego zmiany. Dołączając do akcji podpisaliśmy deklarację, której postanowienia sukcesywnie wdrażamy:
    architekcidlaklimatu.pl
  • w 2020 roku zostaliśmy partnerami wspierającymi (Supporting Partner) idee głoszone przez Instytut Living Future Europe, będący przedłużonym ramieniem Instytutu w USA. The International Living Future Institute (living-future.org )stworzył nowy, holistyczny acz restrykcyjny  standard certyfikacji budynków – tzw Living Building Challenge. Certyfikacja możliwa jest po min roku obserwacji funkcjonowania budynku. BLOK ARCHITEKCI jako pierwsi w Polsce będą projektować w tym standardzie.
  • Jedna z naszych koleżanek została także Ambasadarka Living Building Challenge!
Zespół/Ludzie

Wojciech Stawowczyk

Właściciel, Architekt - Kraków
w.stawowczyk@blokarchitekci.pl
12 306 70 36
+48 691 856 298

Grzegorz Szlachetka

Właściciel, Architekt - Kraków
g.szlachetka@blokarchitekci.pl
12 306 70 36
+48 602 497 557

.

.

Maciej Gęsiarz

Architekt Prowadzący
BIM Manager - Kraków
m.gesiarz@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Andrzej Bratkowski

Architekt - Warszawa
BIM Manager
a.bratkowski@blokarchitekci.pl
+48 888 623 457

Tomasz Soska

Architekt Prowadzący - Kraków
BIM Manager
t.soska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Piotr Dziewierz

Architekt - Kraków
E: p.dziewierz@blokarchitekci.pl
T: +12 306 70 36

Katarzyna Kotecka

Architekt Wnętrz - Kraków
k.kotecka@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Alicja Karwowska-Dziedzic

Architekt Wnętrz Prowadzący - Kraków
a.karwowska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Aneta Czekańska

Architekt - Rzeszów
a.czekanska@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Paulina Kowalska

Asystent Zarządu - Kraków
p.kowalska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36
+48 882 495 176

Jakub Kuczma

Architekt - Rzeszów
j.kuczma@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Katarzyna Leśniewska Bukała

Dyrektor Generalna - Rzeszów
k.bukala@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 724 330

Joanna Nowak-Wiktor

Dyrektor generalna - Kraków
j.nowak@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36
+48 698 935 612

Ewa Popadiuk-Michalaszek

Wicedyrektor generalna - Kraków
e.michalaszek@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36
+48 698 935 614

Mateusz Tatarczuch

Architekt - Rzeszów
m.tatarczuch@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Gertruda Pieczonka

Architekt - Rzeszów
g.pieczonka@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Paweł Kozioł

Architekt - Rzeszów
p.koziol@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Piotr Wilk

Architekt - Rzeszów
p.wilk@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Magdalena Kaczor

Architekt - Kraków
E: magdalena.kaczor @blokarchitekci.pl
T: +12 306 70 36

Urszula Sito

Architekt - Rzeszów
u.sito@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Oliwia Szkoła

Architekt - Rzeszów
o.szkola@blokarchitekci.pl
+17 506 50 36
+48 602 659 200

Sylwia Cebula

Architekt Prowadzący - Warszawa
s.cebula@blokarchitekci.pl
+48 662 114 100

Adam Matysiak

Architekt, BIM Manager - Kraków
a.matysiak@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Beata Borsukiewicz

Architekt - Kraków
b.borsukiewicz@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Karolina Chochlińska

Architekt - Kraków
k.chochlinska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Michał Godlewski

Architekt - Kraków
m.godlewski@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Ewa Jasińska

Architekt - Kraków
e.jasinska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Natalia Juda

Architekt - Kraków
n.juda@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Joanna Krowiranda

Architekt- Kraków
j.krowiranda@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Karolina Michałkiewicz-Kasina

Architekt - Kraków
k.michalkiewicz@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Adam Łyko

Architekt Prowadzący
a.lyko@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Paulina Makara

Architekt - Kraków
p.makara@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Beata Pytko

Architekt Prowadzący - Warszawa
b.pytko@blokarchitekci.pl
+48 662 114 100

Justyna Raus

Architekt - Kraków
j.raus@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Dorota Stawowczyk

Partner Architekt - Kraków
d.stawowczyk@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Aleks Litwinek

Architekt - Warszawa
a.litwinek@blokarchitekci.pl
+48 888 623 457

Joanna Lach

Architekt - Kraków
j.lach@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Małgorzata Szlachetka

Partner Architekt - Kraków
m.szlachetka@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Martyna Tomsińska

Architekt - Kraków
m.tomsinska@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36

Katarzyna Wojda

Dyrektor Generalna - Warszawa
k.wojda@blokarchitekci.pl
+48 664 995 800

Kinga Żegleń

Architekt - Kraków
E: k.zeglen@blokarchitekci.pl
T: 12 306 70 36

Sylwia Wzorek

Architekt - Kraków
E: s.wzorek@blokarchitekci.pl
T: 12 306 70 36

Jolanta Szot

Architekt - Kraków
E: j.szot@blokarchitekci.pl
T: 12 306 70 36

Iwona Wszołek

Architekt - Kraków
i.wszolek@blokarchitekci.pl
+12 306 70 36
Nagrody

ARKADA INWESTYCJE została nagrodzona Tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku 2020 oraz Statuetką Złotego Sokoła – między innymi za konsekwentne utrzymywanie wysokiej jakości realizowanych przedsięwzięć, nadania funkcji miasta zdegradowanym terenom przemysłowym oraz udaną realizację fragmentu tkanki miejskiej poprzez budowę nowej pierzei ulicy. dziennikpolski24.pl

Cieszymy się, że BLOK ARCHITEKCI, mógł się do tego sukcesu przyczynić.

Poza pracą


Kopiec Piłsudskiego – Kraków


Wyprawa rowerowa – Kraków